Tuyến đường 52m, rộng nhất Bình Dương đã thông suốt

Đường 52km lớn nhất ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng

Đường 52km lớn nhất ở Bình Dương