Đồ Án Quy Hoạch Chung Xây Dựng (Tỷ Lệ 1/5.000) Khu Công Nghiệp Cây Trường

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án Quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/5.000) Khu công nghiệp Cây Trường, tại thị trấn Lai Uyên và xã Cây Trường II, huyện Bàu Bàng.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ 10 (chuyên đề) thông qua ngày 04/7/2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.
Tên đồ án quy hoạch: Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Khu công nghiệp Cây Trường.


Khu vực quy hoạch Khu công nghiệp Cây Trường có vị trí tại thị trấn Lai Uyên và xã Cây Trường II, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Phía Đông giáp đất cao su (thuộc thị trấn Lai Uyên); phía Tây giáp đường Hồ Chí Minh (thuộc xã Cây Trường II); phía Nam giáp Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng và đất cao su; phía Bắc giáp đất cao su (thuộc xã Cây Trường II).
Quy mô lập quy hoạch: 700 ha với khoảng 35.000 người.
Khu công nghiệp Cây Trường được xác định là một khu công nghiệp tập trung, đa ngành với các loại hình công nghiệp thu hút các dự án đầu tư có các ngành nghề theo định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.